Мир на греческом языке

Мир на греческом языке

Мир на греческом языке

1 мир

происхождение -а η καταγωγή (προέλευση) του σύμπαντος•

весь мир όλος ο κόσμος•

миф о сотворении -а ο μύθος για τη δημιουργίατου κόσμου.

античный мир ο αρχαίος κόσμος•

капиталистический мир η καπιταλιστική κοινωνία•

социалистический мир η σοσιαλιστική κοινωνία.

старый мир разлагается ο παλιός κόσμος αποσυντίθεται.

животный мир ο ζωικός κόσμος, ζωικό βασίλειο•

растительный мир ο φυτικός κόσμος, το φυτικό βασίλειο•

духовный мир человека ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου.

мир учёных ο επιστημονικός κόσμος.

жить в -у διάγω κοινωνική ζωή (σε αντίθεση προς τη μοναστική).

жить в -е ζω ειρηνικά•

нарушить мир в семье διαταράσσω την οικογενειακή γαλήνη•

мир души ψυχική γαλήνη•

борьба народов за мир πάλη των λαών για ειρήνη•

мир народам! ειρήνη στους λαούς!•

прочный мир σταθερή ειρήνη•

оплот -а προπύργιο της ειρήνης•

мир вам! (εκκλσ.) ειρήνη υμίν! (σε σας).

заключить мир κλείνω ειρήνη•

подписать мир υπογράφω ειρήνη•

переговоры о -е συνομιλίες (διαπραγματεύσεις) για την ειρήνη.

я хочу мир θέλω ησυχία.

2 мир

3 мир

про́чный мир — η σταθερή ειρήνη

борьба́ за мир — ο αγώνας για την ειρήνη

защи́та мира — η υπεράσπιση της ειρήνης

заключи́ть мир — συνάπτω ειρήνη

4 мир

5 мир

6 мир

7 мир

8 мир

9 мир

10 мир

См. также в других словарях:

МИР — все сущее; бытие этого сущего, выступающего в определенных областях (напр., «М. природы», «М. физики», «М. культуры», «М. искусства» и т.п.); то, в чем вершится человеческое существование («М. человека» «мы», «они» и т.п.); в экзистенциализме то … Философская энциклопедия

мир — [Вселенная] сущ., м., . Морфология: (нет) чего? мира, чему? миру, (вижу) что? мир, чем? миром, о чём? о мире и в миру; мн. что? миры, (нет) чего? миров, чем? мирам, (вижу) что? миры, чем? мирами, о чём? о мирах 1. Мир это всё, что существует на … Толковый словарь Дмитриева

МИР — 1. МИР1, мира, мн. миры, м. 1. только ед. Вселенная в ее совокупности; система мироздания, как целое. Теории о происхождении мира. Миф о сотворении мира. Птоломеева система мира. Коперникова система мира. || Вся жизнь в бесконечности; всё, что… … Толковый словарь Ушакова

МИР — 1. МИР1, мира, мн. миры, м. 1. только ед. Вселенная в ее совокупности; система мироздания, как целое. Теории о происхождении мира. Миф о сотворении мира. Птоломеева система мира. Коперникова система мира. || Вся жизнь в бесконечности; всё, что… … Толковый словарь Ушакова

Мир — 1. МИР, а; мн. миры, ов; м. 1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. Происхождение мира. 2. Отдельная часть Вселенной; планета. Далёкие звёздные миры. Изучать марсианский мир. 3. Земной шар, Земля со всем… … Энциклопедический словарь

мир — 1. МИР, а; мн. миры, ов; м. 1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. Происхождение мира. 2. Отдельная часть Вселенной; планета. Далёкие звёздные миры. Изучать марсианский мир. 3. Земной шар, Земля со всем… … Энциклопедический словарь

Мир-23 — Мир Эмблема Информация о полёте Название: Мир Позывной: Мир Запуск: 19 февраля, 1986 21:28:23 UTC Байконур, СССР … Википедия

МИР — г. Мирный код аэропорта авиа, Якутия Источник: http://www.vinavia.com/airports/43945561010581638.shtml МИР морская инженерная рота морск. МИР Международный институт рекламы … Словарь сокращений и аббревиатур

МИР-1 — «МИР» (сокращение от «Машина для Инженерных Расчётов») серия электронных вычислительных машин, созданных Институтом кибернетики Академии наук Украины, под руководством академика В. М. Глушкова. Содержание 1 МИР 1 1.1 Технические характеристики … Википедия

МИР-2 — «МИР» (сокращение от «Машина для Инженерных Расчётов») серия электронных вычислительных машин, созданных Институтом кибернетики Академии наук Украины, под руководством академика В. М. Глушкова. Содержание 1 МИР 1 1.1 Технические характеристики … Википедия

«Мир» — орбитальная станция, предназначенная для проведения научных наблюдений, медико биологических исследований, выполнения технологических операций и других работ в условиях длительной невесомости. В отличие от орбитальных станций «Салют», которые… … Энциклопедия техники

Мир на греческом языке

Фото Артура Лаутеншлегера / СА

В интервью «СА» председатель Лиги Мира РА и греческого общества «Арго» Аристотель Спиров рассказал об итогах работы общественной организации греков Адыгеи и некоторых аспектах деятельности Лиги Мира РА, в которую входят лидеры крупных национальных общественных объединений Адыгеи.

— В апреле я в качестве тренера выезжал на турнир по самбо. Он проводился в честь Героя России, космонавта Федора Юрчихина, грека по происхождению. В соревнованиях участвовали четыре самбиста из Адыгеи, два из них — Шамиль Батыз и Ислам Сонов — стали бронзовыми призерами.

Юные спортсмены смогли принять в нем участие благодаря поддержке директора спортивного клуба Альберта Маркарьяна.

Турнир в честь грека, участники — адыги, поддержку оказал армянин по национальности. В этом эпизоде нашей жизни, лишь одном из многих, отражается весь спектр межнациональных отношений в Адыгее, которые строятся на основе дружбы и согласия между народами, проживающими в республике.

— Аристотель Авраамович, какие события прошлого года были для греков Адыгеи наиболее значимыми?

— Одним из важнейших событий прошлого года для «Арго», как и для всех национальных общественных объединений Адыгеи, входящих в Лигу Мира РА, было открытие мемориальной доски основателю и первому ее руководителю Нальбию Чеучеву. Отмечу, что на базе МГТУ по его инициативе была открыта общественная кафедра народной дипломатии. Нальбий Шабанович являлся международным координатором Международного комитета народной дипломатии по Адыгее, членом Союза журналистов и Союза литераторов.

Есть даты в календаре, которые наиболее значимы для греков. 25 марта мы отметили День независимости Греции. Именно в этот день в 1821 году началось освобождение нашей исторической родины от ига Османской империи.

19 мая — День памяти геноцида понтийских греков. Число жертв кровавых событий начала ХХ века насчитывает по разным данным от 350 тысяч до одного миллиона человек. Понтийцам пришлось пережить немало испытаний и тягот на протяжении трех тысячелетий своей истории. О прошлом нужно помнить, чтобы не допустить повторения трагедии.

Особо хочу отметить то, как прошел в октябре прошлого года День Охи. 28 октября в Москве состоялось заседание совета Ассоциации греческих организаций России. Концерт, посвященный Дню Охи, вел народный артист СССР Василий Лановой. В мероприятиях принял участие Герой России, космонавт Федор Юрчихин. Общение с ним было незабываемым. Так что события прошлого года перекликаются с недавними достижениями самбистов Адыгеи на турнире в честь прославленного летчика-космонавта.

А в январе текущего года президент Греции Прокопис Павлопулос принял в президентском дворце Федора Юрчихина. Космонавт вручил главе греческого государства памятную медаль.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы, греки, гордимся вами. Вы — гражданин России, но у вас греческие корни, и мы считаем вас частью Греции», — сказал президент Павлопулос, принимая летчика-космонавта.

Юрчихин совершил пять полетов в космос. Корабль «Союз МС-04», на котором он совершил полет в прошлом году, получил имя «Арго». Такое же название и у общества греков Адыгеи.

Турнир в честь грека, участники — адыги, поддержку оказал армянин по национальности. В этом эпизоде нашей жизни, лишь одном из многих, отражается весь спектр межнациональных отношений в Адыгее, которые строятся на основе дружбы и согласия между народами, проживающими в республике.

— Вы, как и другие национальные общественные объединения, ведете работу по сохранению языка народа, его культуры, традиций?

— Сейчас в России реализуется проект «Греческое образование». Еще в 2016 году руководитель федеральной национально-культурной автономии греков России Иван Саввиди обратился к министру образования РФ с просьбой содействовать включению греческого языка как второго иностранного в общеобразовательных учреждениях в местах компактного проживания греков. На базе новогреческой филологии КубГУ была разработана учебная литература. Приказом министра образования России №1677 от 29 декабря 2016 года учебники греческого языка 5—9-х классов вошли в перечень учебников. Соответствующую экспертизу прошли учебники, программа обучения, интерактивная электронная версия учебников греческого языка.

До этого, в ноябре 2016-го, министр образования РФ Ольга Васильева и замминистра образования Греции Константинос Фотакис подписали соглашение о двустороннем взаимодействии в образовательной сфере.

В русском языке присутствуют более 20 тысяч слов греческого происхождения. Поэтому интерес к изучению греческого проявляют не только греки, проживающие в России, но и представители других народов.

Греческий язык сегодня изучают в школах Крыма и Севастополя. Интересной и познавательной была поездка группы учащихся из Адыгеи и Краснодарского края, изучающих греческий язык в своих школах, в Тавриду.

— Семью народов Адыгеи уже невозможно представить без греческой общины. Представители общественной организации греков «Арго» участвуют в республиканских мероприятиях?

— Безусловно. Участвуем в праздновании Дня России, Дня республики и многих других. Актив общества «Арго» в текущем году принял участие в республиканских праздниках, таких, например, как празднование Нового года по древним адыгским традициям. Недавно мы вместе с другими национальными сообществами республики шли в рядах праздничного шествия в честь Дня флага Адыгеи.

Готовимся достойно встретить годовщину Великой Победы 9 мая.

Обязательно греки Адыгеи примут участие в 26-м межрегиональном фестивале казачьей культуры. Благодарственные письма за подписью атамана Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Александра Данилова за участие в этом форуме в прошлом — ценная часть архива нашей организации.

В составе Лиги Мира РА общественная организация греков, как и другие национальные сообщества, продолжает и миротворческую деятельность.

Миротворцы Адыгеи проводят каждодневную работу, основанную на согласии и добрососедстве.

В рамках работы Лиги Мира РА ежегодно выезжаем в муниципальные образования республики, проводим встречи на местах. Многие школы республики являются коллективными членами миротворческой организации.

Следует отметить активное участие председателей районных организаций Лиги Мира РА, их поистине бескорыстное служение общему делу.

Мы благодарны руководству республики, главе Адыгеи Мурату Кумпилову за поддержку национальных общественных организаций, Лиги Мира РА.

Мы постоянно сотрудничаем в различных направлениях с Комитетом РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, в том числе являясь членами общественного совета профильного комитета. Сотрудничество власти и гражданского общества дает позитивный результат.

«МИР ПОЛИГРАФИИ_2018»: Интересные факты о греческом языке

Мир на греческом языке

Греческий язык оказал сильнейшее влияние на формирование других языков: по разным данным, от 12 до 30% слов русского и английского языков имеют греческое происхождение. Значительная часть научных терминов имеют приставки, суффиксы, а иногда и корни греческого происхождения. Например, астрономия, биография, метр, тетрадь и др.

Древние греки приписывали буквам алфавита цифровые значения для обозначения чисел.Символ в виде апострофа использовался для обозначения того, что буквы использовались в качестве числительных.

Древнегреческие слова в русском языке встречаются в большом количестве. Часто мы даже не подозреваем об их происхождении. Имена Елена, Андрей, Татьяна и Федор пришли к нам из Древней Греции после принятия христианства. Во времена торговых связей с эллинами и византийцами в языке славянских племен появилось немало новых слов. Научная литература самых разных областей знания также буквально пестрит заимствованиями из древнегреческого. С территории Эллады пришли к нам названия различных дисциплин (география, астрономия и прочее), политические и социальные (монархия, демократия), а также медицинские, музыкальные, литературные и многие другие термины. В основе новых слов, обозначающих еще не существовавшие в древности предметы и явления, лежат греческие корни или же они образуются при помощи греческих префиксов (телефон, микроскоп). Иные термины используются сегодня, потеряв свой изначальный смысл. Так, кибернетикой в Греции ушедших эпох называли умение управлять судном.

В греческом языке система пунктуационных знаков такая же, как и в русском, но используются они иначе. Традиционная для нас точка с запятой (;) в греческом языке является знаком вопроса и ставится в конце вопросительного предложения. А вместо точки с запятой греки пишут точку (•)

«Ни на йоту» — это библеизм, т.е. крылатое выражение, вышедшее из Библии. Йота — это название буквы в греческом алфавите (означает звук «и»). По начертанию эта буква значительно меньше всех других букв алфавита, напоминает закорючку. Иногда йота пишется в виде черточки под другим буквами. Если её пропустить – то изменится грамматическая форма.

Впервые слова «ни на йоту» встречаются в одном из греческих переводов Библии, где говорится, что не только весь текст закона не может быть изменен, но даже ни одна буква, ни одна черточка (йота) в нём.

Отсюда выражение «ни на йоту» имеет значение: ни на самую малость.

Выражение «внести свою лепту» означает посильный вклад в какое-нибудь общее дело. Причем этот вклад может быть как не большим, так и существенным. Собственно поэтому он и называется посильным, то есть в меру своих способностей и возможностей.

Выражение может означать не только вклад каких-то материальных ценностей в виде добровольных пожертвований или сбрасывания в «общий котел» своей доли или, как говориться, «кто, сколько может», но и плоды своего труда при работе в коллективе для осуществления какой-либо определенной задачи, цели.

Примеры использования фразеологизма «внести свою лепту» в художественной литературе:

«Вот почему председатель Голубев сидел сейчас в кабинете и вносил лепту в общее и большое бумажное дело».

В.Н.Войнович (род. 26.09.1932 г.), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

«Покайся между тем и в грудь себя ударь

И лепту скромную дай церкви, государь».

И.В.Гёте (1749-1832 гг.), «Фауст», 1774-1831 гг., перевод — Б.Л.Пастернак.

Появлению выражения «внести свою лепту» предшествовала притча о бедной вдове, описанная в Новом Завете. Она встречается в Евангелие от Марка и в Евангелие от Луки, поэтому фразеологизм «внести свою лепту» считается библейским.

Лепта – монета в Древней Греции, денежная единица современной Греции (до 2002 года). Можно сказать, что в Элладе XX-XXI века эти монеты имели такое же значение, как и у нас копейки. Использовалась как разменная монета с 1827 года по 2002 год. С 1 января 2002 года официальной валютой Греции стал евро, заменивший греческую драхму, а лепта была заменена евроцентом.Евроценты на греческом языке имеют два названия — лепта ( λεπτό ) и цент ( σεντ ), на «национальной» стороне греческих монет в евроцентах номинал обозначается в лептах.

(греч. λεπτόν от λεπτος , — тонкий, мелкий).
1) Первоначально самая малая единица веса, применяемая к золоту и серебру. После введения медных денег в Греции и Малой Азии Л. стала самой мелкой медной монетой. В Древней Греции Л. часто называлась любая мелкая медная монета. Но, несмотря на расплывчатость понятия Л., на основании изучения письменных источников можно установить приблизительно стоимость монеты в зависимости от времени и места выпуска. Так, в Древних Афинах 1 Л. = 1 /7 халка. В более поздние времена (примерно в I в. н. э.) 1 Л. = 1 /2 халка или 1 /2 римского квадранса.
2) Медная монета Греции, введена в 1828 г. 1 Л. = 1 /100 феникса, а с 1831 г. — 1 /100 драхмы. В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством в 20, 10, 5, 2 и 1 драхму, в 50, 20, 10 и 5 Л.

(Нумизматический словарь. 4-е издание. / Зварич В.В. / Львов, 1980)

(греч. lepton , мн. ч. lepta — без кожуры, т.е. тонкий, маленький)

1) др.-греческая мелкая бронзовая монета;

2) греческая мелкая медная монета, введенная в 1828, после обретения Грецией независимости от Турции, президентом Иоаннисом Антоном Каподистрия (1827 — 1831). 100 Л. = 1 фениксу (на всех монетах изображена птица Феникс, возрождающаяся из пепла). С 1831 100 Л. = 1 драхме. На последних выпусках Греческой республики, чеканенных в 1973, достоинством в 10 Л. в алюминии снова изображен Феникс в лучах света (гос. герб).

(Словарь нумизмата: Пер. с нем. /Х.Фенглер, Г.Гироу, В.Унгер/ 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993)

(от греч. leptón , lepta — тонкий, маленький)

1) древнегреческая денежно-весовая единица;

2) мелкая разменная монета Древней и современной Греции, сотая доля драхмы.

(Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2005)

Удручающие особенности греческой национальной экономики

Немецкие эксперты пытаются ответить на вопрос, почему у греков до сих пор не получаются реформы, которые достаточно быстро сработали в Ирландии, Португалии и Испании.

Греческий флаг на воротах разорившегося греческого предприятия

Многие греческие предприятия разорились, не выдержав международной конкуренции

Государства еврозоны в эти дни готовят для Греции уже третий за последние пять лет пакет финансовой помощи. И Ирландии, и Португалии хватило по одной аналогичной трехлетней программе, чтобы стабилизировать экономику и начать выходить из кризиса. Еще меньше внешней поддержки потребовалось Испании. Почему у греков так долго не получается то, что в довольно сжатые сроки сработало в других проблемных странах? Ответ на этот вопрос активно ищут сейчас немецкие экономисты.

Непробиваемая греческая система клиентелизма

Глава Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме Клеменс Фюст (Clemens Fuest) убежден, что корень зла — в неготовности или нежелании греческого общества осознать необходимость крупномасштабной модернизации своей страны: «Программы реформ, в которых не убеждено политическое руководство и население страны, как правило, не срабатывают». Поэтому профессор Фюст выступает против предоставления Греции третьего пакета помощи. Он опасается, что «греки будут и дальше тянуть и медлить с необходимыми преобразованиями».

Вид греческого порта Пирей.

Порт Пирей. Морские грузоперевозки — одна из основных отраслей греческой экономики

Характеризуя политическое устройство сегодняшней Греции, эксперт Института мировой экономики (IfW) в Киле Клаус Шрадер (Klaus Schrader) использует понятие «клиентелизм». Этим термином описывают систему, при которой страной правят кланы (партии), внутри которых господствуют отношения патрон-клиент. В таких системах даже демократически избранные патроны (депутаты, мэры, президенты) не столько заботятся об общественном благе, сколько обслуживают интересы своих кланов и клиентов (групп избирателей).

Клаус Шрадер считает, что именно этот фактор слишком мало учитывали при выделении денег для первых двух пакетов помощи кредиторы Греции — Европейский союз (ЕС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ). «Ошибка ЕС, ЕЦБ и МВФ состояла в том, что они недооценили сопротивляемость греческой системы клиентелизма и слишком долго мирились с затягиванием процесса реформ», — подчеркивает эксперт.

В 2015 году мог быть рост, а будет — рецессия

Тем не менее реформы все же шли. И к концу 2014 года начали давать первые статистически подтверждаемые результаты, отмечается в только что опубликованном исследовании IfW, одним из авторов которого является Клаус Шрадер. Так, в прошлом году ВВП Греции впервые с 2007 года вырос, пусть и всего на 0,8 процента, безработица с пика в 27,5 процента снизилась до 26,5 процента, медленно начали расти потребительские расходы. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Греция, занимавшая в 2011 году 109-е место, поднялась на 61-е место и оказалась рядом с Россией.

«О спасении не могло быть и речи, однако перспективы на будущее у Греции заметно улучшились», — отмечают в своем исследовании эксперты IfW и напоминают, что осенью прошлого года Евросоюз исходил из того, что греческая экономика вырастет в 2015 году на 2,9 процента. Однако 25 января 2015 года к власти в Афинах пришло леворадикальное движение СИРИЗА и правопопулистская партия «Независимые греки», обещавшие положить конец антинародным, по их мнению, реформам. Теперь, после их полугодового правления, кульминацией которого стало многодневное закрытие банков и введение контроля над движением капитала, ни о каком росте уже не может быть и речи.

Пенсионеры перед закрытыми греческими банками.

Закрытие банков почти на месяц парализовало греческую экономику

«Мы ожидаем, что Греция вновь впадет в тяжелую рецессию», — говорит Штефан Бильмайер (Stefan Bielmeier), главный экономист DZ Bank во Франкфурте-на-Майне. Он прогнозирует сокращение греческого ВВП в нынешнем году на 2 процента и еще примерно на 3,8 процента в 2016 году. «Нынешние политические и финансовые потрясения, — поясняет эксперт, — резко снизят готовность предприятий и домохозяйств тратить деньги». А правительство из-за фактического банкротства государства лишено возможности стимулировать спрос с помощью госзаказов.

Эта тяжелая рецессия еще больше осложнит проведение в Греции неизбежных структурных реформ. Ведь в своем сегодняшнем виде греческая экономика просто неконкурентоспособна, особенно в рамках еврозоны с ее твердой валютой евро, не устают повторять многочисленные немецкие эксперты. Исследование института IfW наглядно иллюстрирует этот тезис многочисленными примерами.

Нужна ставка на экспорт, инвестиции и трансферт технологий

Так, среди имеющих работу греков лишь 9 процентов заняты в обрабатывающих отраслях. В целом по ЕС соответствующий средний показатель составляет почти 16 процентов, в Германии он достигает 20 процентов. Абсолютное большинство греков трудится в сфере обслуживания (прежде всего, в области туризма), но здесь каждое третье рабочее место не требует квалификации, а потому плохо оплачивается.

Читайте также  История греческого языка

Мир окружающий нас (3 греческих слова Нового Завета)

В Новом Завете слово «Мир» является переводом трех греческих слов.

Kosmos

Греческое слово kosmos употребляется в Новом Завете чаще других слов, которые также переводятся как «мир».

Корень этого слова означает «порядок; упорядоченность». Кстати, от него происходит слово «косметика», которая используется для приведения внешности в порядок.

Слово «Космополит» происходит от двух греческих слов, kosmos «мир; вселенная» и polites «гражданин». Космополит это человек, принадлежащий всему миру, не стесненный национальными границами.

Так как вселенная в представлениях греков была упорядоченной системой, они также называли ее kosmos.

Слово «Космогония» означает науку, посвященную происхождению и развитию вселенной.

Слово «космический» означает относящийся к вселенной, мировому пространству, и употребляется в таких устойчивых выражениях, как космическая пыль, космические лучи и т.п.

В Новом Завете слово kosmos употребляется для обозначения материального мира в таких отрывках, как:

9 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала.
(Мк 14:9).

15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
(Мк 16:15).

5 Доколе Я в мире, Я свет миру.
(Ин 9:5).

36 Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
(Ин 10:36).

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
(Ин 17:5).

10 впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего].
(1 Кор 5:10).

Слово kosmos также обозначает людей, живущих в этом мире:

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.
(Ин 1:29).

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
(Ин 3:16).

42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
(Ин 4:42).

19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.
(Ин 12:19).

В некоторых стихах kosmos употребляется для обозначения мира зла и порока:

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
(1 Ин 2:15).

4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
(1 Ин 5:4).

27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
(Иак 1:27).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector